KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Dobrý den Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nastal čas, pro vás nemilé povinnosti a to výběru příspěvků, dovolím si jen objasnit pravidla, pro jejich výběr. Moc se toho nemění, ale přece. 

Příspěvky jsou, jako vždy, rozděleny do čtyř kvartálů. Ten současný, už necháme dojet, takže kdo nestihl zaplatit na účet, předejte částku svým trenérům, kteří dnes dostali mailem předpis, pro jejich výběr. Tento kvartál je za srpen a září a je třeba vše zaplatit do 15.9.2017 (dorost a žáci), resp. do 30.9.2017 (přípravky). Další kvartály jsou říjen, listopad a prosinec (termín je 30.11.2017), leden, únor a březen (28.2.2018) a duben, květen a červen (30.5.2018).

Od toho dalšího čtvrtletí je třeba na účet zaplatit do 15., toho daného měsíce, kdy je termín pro výběr. Není již potřeba uvádět ID číslo hráče, stačí jméno, popř. kategorii. Já většinu hráčů znám a vím, kam patří a proto není ID potřeba. Pro mně je důležitější, aby tam bylo hlavně celé jméno hráče. Údaje pro platbu: číslo účtu 135892536 / 0300, VS 7140591, zpráva příjemci: jméno hráče a kategorie (př. Denis Holouš U17).

Vzhledem k tomu, že již neexistují hostování a střídavé starty, je výše příspěvků pro všechny stejná. Dorostenci a žákovské kategorie (U19 až U12) platí 1100,- Kč čtvrtletně, přípravky (U11 až U8) 825,- Kč za kvartál. Pokud je hráč, synem aktivního trenéra klubu, platí polovinu tj. 550,- Kč, resp. 410,- Kč. V případě, že za klub hrají sourozenci, ten mladší platí rovněž polovinu v případě, že starší sourozenec platí příspěvky v plné výši. Benjamínci jsou od placení příspěvků osvobozeni. 

Žádné jiné slevy a úlevy nejsou. Pokud by někdo potřeboval, z opodstatněných důvodů, může si požádat o slevu nebo vyjímku přímo na VV klubu. Jedná se především o matky nebo otce samoživitele, kteří díky své sociální situaci nejsou schopni pokrýt celou výši příspěvků. Dalšími důvody mohou být déletrvající zranění, zaviněné tréninkovým procesem nebo zraněním v zápase samotném, popř. déletrvající, vážné onemocnění. Toto jsou vše individuální případy, které budou posuzovány citlivě a snad nebudou zneuživány. Ostatní rodiče prosíme o včasné hrazení příspěvků v dané výši a my se budeme snažit vám za to poskytnout pro vaše dítě plnohodnotný servis. 

S úctou, předseda 1.FC Viktorie Přerov, Břetislav Holouš