KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Dobrý den Vážení rodiče,

zde si dovolím ve zkratce dát dohromady nový systém i výše příspěvků, které platí od 1.1.2020.

kategorie

výše příspěvků

termín placení

½ sleva

(pololetní)

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

U12 - U19

2 500,- Kč

2 500,- Kč

1. až 28.2.

15.9. až 30.10.

1 250,- Kč *

U8 - U11

2 000,- Kč

2 000,- Kč

1. až 28.2.

15.9. až 30.10.

1 000,- Kč *

BJM a U7

100,- Kč

1. až 28.2.

---

* platí pro děti klubových trenérů a pro mladšího sourozence, jehož starší sourozenec platí plnou částku

Číslo účtu pro výběr příspěvků zůstává stejné 135892536/0300. Stačí uvést do zprávy jméno hráče, případně kategorii.

Ostatní případné slevy (sociální důvody, zranění apod.) budou řešeny individuálně, žádostí na vedení klubu. Prosíme rodiče o včasné hrazení příspěvků v dané výši, ušetříte nám tím sposutu času a práce a my se budeme snažit vám za to poskytnout pro vaše dítě plnohodnotný servis. 

S úctou, předseda 1.FC Viktorie Přerov, Břetislav Holouš