Aktuálně

U 10 STARŠÍ PŘÍPRAVKA >2017/2018

Pavel Matyáš (736 169 046), Jiří Matyáš
 
 
Sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let je realizována
za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

 

Výkonný výbor 1. FC Viktorie Přerov o.s. upozorňuje všechny hráče a rodiče hráčů mládežnických týmů na nutnost neponechávání si cenností, výstroje a výzbroje v šatnách mužstev s ohledem na jejich možné zcizení. Za případnou škodu, vzniklou zcizením, v žádném případě 1. FC Přerov o.s. neodpovídá a poškozenému nebude poskytnuta finanční ani materiálová náhrada.